This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 września 2022. imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
flaga Polski 

This is alternative content.

Działania

W dniu 22 grudnia 2009 r odbyło się spotkanie podsumowujące  projekt 

„ Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Uczestnikami spotkania byli beneficjenci projektu, członkowie komisji społecznej , władze samorządowe, oraz zespół projektowy. Spotkanie miało na celu podsumowanie pracy związanej z realizacja projektu. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Kwiatkowska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawichoście. Zapoznała  uczestników spotkania z założeniami, celami , rezultatami , oraz działaniami projektu.. Podkreśliła że przed pomocą społeczną stoi kilka nowych wyzwań . Jednym z nich jest konieczność  reorientacji działań  z tradycyjnych form w kierunku działań aktywizacyjnych i integracyjnych. Taką szansę dają środki             z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki  którym Ośrodki Pomocy Społecznej  mogą  zaproponować  nowe formy wsparcia , zwiększyć szanse beneficjentów  projektu wejścia na rynek pracy, a w rezultacie spowodować  ich usamodzielnienie i pozostanie poza systemem pomocy społecznej.