This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 września 2022. imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
flaga Polski 

This is alternative content.

Działania

W ramach aktywnej integracji dla Beneficjentów objętych kontraktami socjalnymi w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień zrealizowano następujące zajęcia:   
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez trenera – psychologa, posiadającego wieloletnie doświadczenie. Trening prowadzony był w formie pięciogodzinnych warsztatów dla grupy 6 –cio osobowej. Zajęcia odbywały się w dni powszednie. Celem treningu była pomoc w przełamywaniu barier komunikacyjnych. BO uczestniczyli w wielu godzinach warsztatów doskonalących ich umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne, umiejętności podejmowania decyzji oraz wspomagające asertywność .
Trening w sumie liczył 15 godzin zegarowych.
Program treningu obejmował:
a). kształtowanie świadomości posiadanych kompetencji w oparciu o realne uwarunkowania oraz aktualną ocenę przydatności zawodowej,

b).ocenę kompetencji zawodowych,

c).wzmacnianie poczucia własnej wartości,

d). trening radzenia sobie ze stresem,

e). komunikowanie się z otoczeniem, ze szczególnym zwróceniem uwagi na relacje pracobiorca-pracodawca.
f). planowanie działań, motywowanie, podejmowanie decyzji.

g). kształtowanie zachowań przedsiębiorczych.
2. Zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. Każdy z Beneficjentów otrzymał wsparcie w postaci 4 godzin zegarowych doradztwa indywidualnego i 20 godzin zegarowych doradztwa grupowego. Program zajęć w ramach doradztwa zawodowego obejmował:
a). diagnozę potencjału zawodowego Beneficjenta i określenie jego potrzeb szkoleniowych,
b). opracowanie Indywidualnego Programu Działania,
c). warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

d). budowanie własnej firmy.

3. Zajęcia informatyczne realizowane w formie 6 czterogodzinnych warsztatów. Program zajęć informatycznych obejmował:

a). podstawy obsługi komputera,

b). podstawy edytora tekstów,

c). podstawy Internetu.
Dla wszystkich osób uczestniczących w warsztatach w ramach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego grupowego oraz w zajęciach informatycznych przewidziano ciepły posiłek.