This is alternative content.

dzisiaj jest: 27 października 2021. imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego
flaga Polski 

This is alternative content.

Powody udzielania pomocy społecznej

Powody udzielania pomocy społecznej

Pomocy  społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu:

- ubóstwa

- sieroctwa

- bezdomności

- bezrobocia

- niepełnosprawności

- długotrwałej i ciężkiej choroby

- przemocy w rodzinie

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

- bezradności w sprawach opiekuńczo –wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

-braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki  opiekuńczo- wychowawcze

- trudności  w przystosowaniu  do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

- alkoholizmu lub narkomanii,

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

- klęski żywiołowej lub ekologicznej