This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 września 2022. imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
flaga Polski 

This is alternative content.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga  z tytułu urodzenia się dziecka

Z tytułu  urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę  zapomogi  składa się w terminie 3  miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie  pozostawia się bez rozpoznania. Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.