This is alternative content.

dzisiaj jest: 28 maja 2023. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
flaga Polski 

This is alternative content.

Chatakterystyka beneficjentów ostatecznych (BO)

III. Charakterystyka beneficjentów ostatecznych (BO)

Beneficjentami ostatecznymi projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost” były osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, które nie posiadają kwalifikacji lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe, co uniemożliwia im wejście na rynek pracy.
Każdy uczestnik przed przystąpieniem do projektu wyraził chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych na piśmie, zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Oto podstawowe warunki uczestnictwa BO w projekcie:

 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Zawichost,
 • posiadanie statusu zawodowego – bezrobotny,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 • korzystanie z pomocy społecznej  (niezależnie od formy wsparcia).
 • Płeć, wykształcenie i stan cywilny osób ubiegających się o udział w projekcie są bez znaczenia.

Każdy z uczestników złożył następujące dokumenty:

 • ankietę rekrutacyjną
 • życiorys
 • deklarację udziału w projekcie
 • oświadczenie o gotowości zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji
  z nieuzasadnionych przyczyn lub zbyt niskiej frekwencji
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji
 • oświadczenie o niepełnosprawności
 • kserokopie dowodu osobistego