This is alternative content.

dzisiaj jest: 30 września 2022. imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
flaga Polski 

This is alternative content.

Personel projektu

IV. PERSONEL PROJEKTU.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej powołał zespół projektowy, w skład którego weszli: koordynator projektu, księgowa oraz 3 pracowników socjalnych.

O wyborze koordynatora projektu i księgowej decydowało wykształcenie oraz doświadczenie. Koordynator posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami społecznymi oraz doradztwa zawodowego.

W latach 2006-2007 koordynator był zatrudniony jako konsultant merytoryczny w projekcie pn. „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”, współfinansowanym ze środków EFS. Księgowa projektu posiada doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

O wyborze osób prowadzących zajęcia w ramach aktywnej integracji w zakresie treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz doradztwa zawodowego decydowało wykształcenie z danej dziedziny oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

Zajęcia prowadzone były interaktywnie, tak aby umożliwić uczestnikom w sposób dogłębny przećwiczenie poruszanych zagadnień. Celem zajęć, zarówno z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych jak i doradztwa zawodowego było zdobycie przez BO wiedzy praktycznej i teoretycznej. Osoby prowadzące zajęcia wykorzystały do prowadzenia warsztatów: komputery, projektory multimedialne, flip-charty.