This is alternative content.

dzisiaj jest: 9 grudnia 2022. imieniny: Aneta, Leokadia, Wiesław
flaga Polski 

This is alternative content.

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu pn.

„Nowy zawód twoją szansą! ”.

I. Cele projektu

Celem głównym Projektu było  podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Zawichost zainteresowanych podjęciem pracy w zawodach nie związanych z rolnictwem.

 Celami szczegółowymi  Projektu były:

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi

2. Podniesienie motywacji do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji  zawodowej

3. Diagnoza predyspozycji zawodowych

4. Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych umożliwiające podjęcie pracy

    poza rolnictwem.

 

SZCZEGÓŁOWE PODSUMOWANIE PROJEKTU DO POBRANIA >>>

 Raport ewaluacyjny-NZ.pdf