This is alternative content.

dzisiaj jest: 28 maja 2023. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
flaga Polski 

This is alternative content.

Charakterystyka Gminy

Gmina Zawichost zajmuje obszar 80 km2, z tego miasto – 20km2. Ogółem zamieszkuje tu 4.950 osób, a w samym mieście– 1950 osób.

Gmina ma charakter rolniczy, brak tu przemysłu i dużych zakładów pracy – największy z nich zatrudnia ok. 70 osób. Preferencje mieszkańców zmierzają w kierunku rozwoju przetwórstwa rolnego   i turystyki. Klimat jest tu korzystny dla uprawy wszystkich kultywowanych    w Polsce roślin  szczególnie wymagających dobrych warunków glebowych (warzywa, buraki cukrowe). Użytki rolne stanowią 77,5% powierzchni ogólnej gminy, przy czym są to w większości grunty I, II, III klasy. Sady zajmują obszar ok. 550 ha.

Gmina posiada niezłą infrastrukturę – jest w pełni zwodociągowania, wszystkie miejscowości posiadają łączność telefoniczną, oraz oświetlenie uliczne. W sieć gazową wyposażone jest ok. 50% sołectw i miasto Zawichost. Gmina posiada 15km dróg wojewódzkich, 28km dróg powiatowych, 13km dróg miejskich i 99km dróg gminnych. Wiele z tych dróg wymaga jeszcze modernizacji. Prawie połowa obszaru gminy objęta jest strefą krajobrazu chronionego ze względu na walory przyrodnicze. Są tu liczne wąwozy lessowe, kotliny i skarpy pokryte bogatą szatą roślinną, w okolicach Czyżowa znajduje się rezerwat przyrody zwany „Zielonką”. Granicę wschodnią gminy stanowi rzeka Wisła. Spływ tą rzeką w okolicach Zawichostu , Piotrowic i Linowa pozostawia niezapomniane wrażenia. W przybrzeżnych zaroślach znajdują się liczne gniazda rzadkich okazów ptactwa. W okolicach Linowa rozpoczyna się Małopolski Przełom Wisły. Rzeka może też być atrakcją dla wędkarzy.

Do  bazy noclegowej i gastronomicznej zaliczamy Hotel „Pałac” w Czyżowie posiada ok. 50 pokoi 2 – 3 osobowych. W sezonowym Schronisku Młodzieżowym w Szkole Podstawowej w Zawichoście jest 30 miejsc noclegowych. W Zawichoście jest też 5 domków kampingowych mieszczących po 3 miejsca noclegowe. Posiłki można zjeść w Pałacu w Czyżowie, bądź  w kawiarni „Adba” w Zawichoście. W przyszłym roku baza noclegowa i gastronomiczna powiększy się o hotel „Zacisze” w Zawichoście wraz  z restauracją.