This is alternative content.

dzisiaj jest: 29 marca 2023. imieniny: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
flaga Polski 

This is alternative content.

Promocja

DOKOŃCZMY WSPÓLNIE TE HISTORIE

W ubiegłym roku Gmina Zawichost ogłosiła konkurs Figurki i Krzyże Przydrożne w Mieście i Gminie Zawichost. Konkurs ten pod honorowym patronatem Biskupa Diecezji Sandomierskiej dr Krzysztofa Nitkiewicza został zorganizowany z okazji ustanowienia bł. Salomei Patronką naszego Miasta.

Jego celem było zainteresowanie uczniów historią powstania figurek i krzyży przydrożnych. Kształtowanie postaw patriotycznych i kultywowanie lokalnych tradycji.  Przedstawienie roli przodków, własnej rodziny, sąsiadów i znajomych w dziejach Ziemi Zawichojskiej, jak i pogłębienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszej Gminy.  

Konkurs został rozstrzygnięty, a jego naturalnym przedłużeniem będzie utrwalenie efektów prac dzieci i młodzieży, poprzez zamieszczenie zgromadzonych przez nich informacji na naszej stronie internetowej.

            Poza tym pragniemy te informacje rozszerzyć i wzbogacić o nowe, jeszcze nieznane, dlatego zapraszamy do współpracy w budowaniu pełnej bazy wiedzy   o naszych figurkach i krzyżach przydrożnych, również o tych które nie znalazły się  w nagrodzonych pracach.  

            Wszystkich tych, którzy chcieliby nam pomóc, prosimy o dodatkowe informacje, zdjęcia, kopie lub oryginały dokumentów, zapisy wspomnień i relacji. Można je nam przekazać, poprzez:

  • wysłanie ich na adres mailowy promocja@zawichost.pl,
  • osobiste dostarczenie do UMiG w Zawichoście pokój nr 11 - pierwsze piętro.,
  • rozmowę telefoniczną  - numer telefonu (15) 8364-115 wew. 21

Możecie je również Państwo przekazać osobiście pracownikowi Urzędu, który odwiedzi Was w domu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

            Autorzy wszystkich informacji zostaną podpisani, chyba że będą chcieli przekazać je anonimowo.

Burmistrz Tomasz Siwek