This is alternative content.

dzisiaj jest: 28 maja 2023. imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm
flaga Polski 

This is alternative content.

Kwota pomocy publicznej

Kwota pomocy publicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem pomocowym przepisy rozporządzenia stosuje się do pomocy udzielonej na podstawie art.25 ust.2 – 3a i art.26 a ust.1-5 w związku z art.15, art.17, art.19, art.20 ust.1 i art.26d ust.1 ustawy. A zatem dla celów rozliczenia rocznego przedsiębiorca wykazuje następującą pomoc:

1) składki na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych sfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub budżet państwa,

2) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.